Standardside

Referat fra informationsmøde ang. renoveringsprojekt 4.2.2020

 

 

Informationsmøde om renoveringsprojekt 4. februar 2020 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

Fra KAB deltog Dennis Fuglsang og Mathilde Lykke Schwarz-Nielsen.

 

Formanden bød velkommen og sagde det var dejligt der er kommet så mange.

 

Mikkel fortalte om hele forløbet i helhedsplanen og hvorfor det har taget så lang tid og hvorfor Landsbyggefonden ikke vil deltage med lån. Vi skal nu selv optage lån, men søger hvad vi kan i KAB.

Der er nu kommet ny rådgiver fra KAB og nu sker der noget.

 

Dennis Fuglsang og Bettina fortalte om hvor slidt vores ejendom er, men alt er jo ikke ved at falde ned om ørerne på os.

 

Det vigtigste er rørføringerne og huslejen  skal holdes nede, derfor bliver renoveringerne lavet i prioriteret rækkefølge. Der har været gennemgang af taget, og kan ved lidt renovering holde 8-10 år.

 

Hvis man har nogle spørgsmål er bestyrelsen til rådighed den 3. tirsdag i måneden i selskabslokalerne mellem kl. 19 – 20.

 

Der er nyt informationsmøde før sommerferien og afdelingsmøde i ca. oktober hvor der kommer beløb på.

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar

Referat af bestyrelsesmøde  21. januar 2020 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold, Anette Levin Nielsen,  Mikkel Warming og suppleanterne Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Betina Friis og Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat.

Meddelelser fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Gennemgang af planlagte aktiviteter

Eventuelt.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 19. november 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Betonrenovering i varmekælder er færdig.

Platantræerne er blevet klippet.

Mikkel fortalte om møder, han og Marianne havde været til, i bestyrelsesnetværket.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Gennemgang af planlagte aktiviteter

Der skal laves kældertrapper i 11 A og 7 H

Kælderdøre udskiftes over 5 år.

Parklamper males.

Køkkener ca. 4 skal udskiftes.

Der indkøbes en ny græsklipper.

Ventilationsmotor udskiftes i resterende opgange.

 

Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om der kunne komme flere bænke og borde på græsarealerne.

Der bliver set på det til foråret.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19.30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

18. februar 2020 - Bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

Ingen sager.

 

 

 

Referat Marianne Sørensen